RemoCare palvelumme airbnb kohteissa

  • Huoneistojen tarkastukset ja raportointi 
  • Vuokrauksen hallinta
  • Avainten hallinta
  • Siivoukset 
  • Sisustus-, kalustus- ja organisointiapu 
  • Remontit ja pienkorjaukset 

           (Ylläpitää asunnon arvoa ja vuokrattavuutta)

  • Löytötavaroiden hallinta
  • Kierrätys

       Palvelumme auttaa huolehtimaan asunnon vuokrauksesta ja ylläpidosta.